O NÁS

Vítáme vás, na našich stránkách. Jsme  křesťanským společenstvím, které je postaveno na Biblických principech.

Pravidelné sobotní Bohoslužby: 9:00-10:00 studium Bible s diskuzí
                                                                       10:30-11:30 Biblické zamyšlení

Pravidelné modlitební setkávání každou středu od 18:00-19:00
Smyslem setkávání je modlit se za aktuální potřeby návštěvníků tohoto setkání, přátel a rodin.

Vize našeho sboru:

Na základě zodpovědného promýšlení Biblického učení a skrze pravidelný bohoslužebný a modlitební život chceme budovat osobní vztah k Bohu, který bude zřetelně rozpoznatelný v našich vztazích a zájmu jeden o druhého.

Chceme, aby naše společenství bylo láskyplným útočištěm pro zraněné, opuštěné a ztracené v tomto světě.

Společně usilujeme o smysluplné a inspirativní způsoby služby a evangelizace, které budou naplňovat potřeby druhých lidí, povedou k poznání Krista a zakoušení jeho sebeobětující lásky a milosti.

Sdílením naděje na brzký 2. příchod Ježíše Krista chceme všem odhalovat smysl života a přinášet do něj radost.

Pokud budete chtít, můžete naše společenství naprosto nezávazně navštívit. 

Nezávazné duchovní a vztahové poradenství zdarma: ThB. Jan Majer (775789047)

Sbor Třinec – Lyžbice:
Sbor Církve adventistů sedmého dne
Nábřežní 19
Třinec 739 61

Současný kazatel :
ThB. Jan Majer
email: jena.majer@seznam.cz
telefon: 775789047

Sbor Třinec- Lyžbice (tehdy Vendryně) byl založen v roce 1919 a čítal 15 členů. V roce 2019 má sbor přes 100 členů.

Rok 1919

Rok 2019