1919-2019 | 100 LET SBORU TŘINEC- LYŽBICE


Pracovní dobu měříme na hodiny, dovolenou na dny, život na léta. A co staletí? Staletími se popisují dějiny. Jedno takové století tu žije náš sbor. To znamená, že se musel na dějinách nějakým způsobem podílet a dokonce dějiny svého okolí vytvářet. Kolik lidí bylo vlivem sboru zasaženo, osloveno? Kolik lidí se dozvědělo o Ježíši Kristu a jeho evangeliu? Kolik lid přijalo pomoc? Kolik bylo proneseno  kázání, přednášek a misijních programů? To asi nesečte a nevyčíslí nikdo. Zcela jistě to je zapsáno u Boha.

Zakladatelé a průkopníci sboru byli nastaveni svým očekáváním brzy přivítat Ježíšův slavný návrat. Víra v Něj je odlišovala ode všech a dávala jejich náboženství obdivuhodnou dynamiku. Stoleté výročí by určitě oslavovat nechtěli. Raději by dali přednost skutečnosti už přítomného Ježíšova království. Tím by všechno počítání pozemského času skončilo. To je jejich odkaz pro nás. Nikdy na něj nezapomeňme! (Gustav Kloda, emeritní kazatel třineckých sborů).

Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj  Bůh, vodil…(Dt 8,2) Každémá člověku hrozí nebezpečí že zapomene na to, že nežije pouze chlebem, ale žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Byli jsme stvořeni Bohem k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil (Ef 2,10). Už 100 let napříč válkami, totalitními režimy a možná až bezbřehou demokracií, žije náš sbor v očekávání příchodu Krista se snahou naplňovat poslání: „Získávejte mi učedníky.“ (Jan Majer, kazatel třineckých sborů)


Solovecké ostrovy

Solovecké ostrovy – (nejen) místo, kde začala historie gulagů
cestopisné vyprávění Vítězslava Vursta

Solovecké ostrovy jsou při letmém pohledu na mapu zdánlivě pouhým maličkým, bezvýznamným souostrovím uprostřed Bílého moře. Ale pouze zdánlivě – jsou velmi tajemné, zajímavé i krásné, jsou také místem s doslova magickým duchovním nábojem a ukrývají i velmi bohatou minulost. Slavnou z dob rozkvětu místního kláštera i neobyčejně krutou z dob komunistického teroru. Právě tady začala smutná historie sovětských gulagů, které si ničím nezadají s Hitlerovými koncentračními tábory. Právě letos uplynulo 80 let od podepsání dekretu, který odstartoval tuto složitou a krutou kapitolu sovětských dějin.

Dnes jsou ostrovy oázou klidu, zdrojem poučení i cílem pravoslavných poutníků. Určitě patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze v Rusku spatřit.

Po Soloveckých ostrovech (a nejen po nich) měl v loňském roce možnost cestovat se svými přáteli také Vítězslav Vurst. Navštívili také další místa, která jsou s nimi spojena. Na hromadném pohřebišti v Sandormachu našli také jména některých Čechů.

O své cestě, o setkání se zajímavými lidmi, ale také o svých pocitech, bude Vítězslav Vurst vyprávět a promítat obrázky….

Modlitební setkávání 4.11.- 10.11. 2018

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné, a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?

Hlavní smysl těchto setkávání jsou společné modlitby vděčnosti, ale také proseb za potřebné. Každý je na tomto setkání vítán. Po celou dobu modlitebního setkání je zajištěno hlídání dětí, které mají svůj program.

Modlitební setkávání budou probíhat na adrese: Nábřežní 19, Třinec, vždy od 18:00 hodin.

Rozpis jednotlivých setkávání:

Modlitební-týden-2018

 

Text k přednáškám ke stažení:

adv_08_18_cz

 

Žalmy

Studium Bible s Doc. Jiřím Benešem, Th.D.
Jiří Beneš je biblista-starozákoník, vysokoškolský učitel,
manžel, táta a člověk a bude s námi otvírat texty Žalmů během tří setkání.
Sobota v 3. 10. 2018 v 10:30 a v 15:00
Neděle 4. 10. 2018 v 10:00
Chcete-li se společně ztišit nad biblickým textem, nechat se inspirovat a dovolit Bibli k sobě promlouvat, jste zváni.