O NÁS

Vítáme vás, na našich stránkách. Jsme  křesťanským společenstvím, které je postaveno na Biblických principech.

Pravidelné sobotní Bohoslužby: v 10:00 (skládají se ze dvou částí)                                                           

Pravidelné online setkávání při studiu Bible (nyní Lukášova evangelia) v úterý od 18:00-19:30 hodin. Pro odkaz ke studiu pište na: lidka.klodova@seznam.cz

Pravidelné modlitební setkávání každou středu od 18:00-19:00
Smyslem setkávání je modlit se za aktuální potřeby návštěvníků tohoto setkání, přátel a rodin.

Vize našeho sboru:

Na základě zodpovědného promýšlení Biblického učení a skrze pravidelný bohoslužebný a modlitební život chceme budovat osobní vztah k Bohu, který bude zřetelně rozpoznatelný v našich vztazích a zájmu jeden o druhého.

Chceme, aby naše společenství bylo láskyplným útočištěm pro zraněné, opuštěné a ztracené v tomto světě.

Společně usilujeme o smysluplné a inspirativní způsoby služby a evangelizace, které budou naplňovat potřeby druhých lidí, povedou k poznání Krista a zakoušení jeho sebeobětující lásky a milosti.

Sdílením naděje na brzký 2. příchod Ježíše Krista chceme všem odhalovat smysl života a přinášet do něj radost.

Pokud budete chtít, můžete naše společenství naprosto nezávazně navštívit. 

Nezávazné duchovní a vztahové poradenství zdarma:  Mgr. Jan Majer (775 789 047)

Sbor Třinec – Lyžbice:
Sbor Církve adventistů sedmého dne
Nábřežní 19
Třinec 739 61

Mgr. Jan Majer

Současný kazatel :
Mgr. Jan Majer
email: jena.majer@seznam.cz
telefon: 775789047

 

 

Sbor Třinec – Lyžbice (tehdy Vendryně) byl založen v roce 1919 a čítal 15 členů. V roce 2019 má sbor přes 100 členů.

Členové sboru: Rok 1919
Rok 2019