Bohoslužby v době prázdnin a mimořádná opatření č.10/2020

I když většina České republiky se vrátila do téměř běžného života fungování ve společnosti, v našem kraji stále platí určitá omezení.

Z tohoto důvodu se bohoslužby realizují pravidelně každou sobotu od 10:00 do 11:00, tedy ve zkrácené formě, s respektem k nařízením (omezením), které je nutné respektovat. Tento mimořádný program bude platit do odvolání.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí  Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, které vykonávají rozšířenou působnost.

V omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být 
dodržována následující pravidla:

  • zakazuje se účast přesahující ve stejný čas 100 osob v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory. V případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo.
  •  je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou

Vyjádření vedení třineckých sborů a ochranná opatření v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

Od 10.3. 18:00 hodiny platí nařízení vlády (viz příloha), které zakazuje pořádat všechny hromadné akce  (veřejné i soukromé) s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas. V příloze vám posílám opatření našeho sdružení v souvislosti s tímto nařízením vlády. 

 Spolu s vedením sborů jsme rozhodli, že v kontextu situace budou bohoslužby v našich třineckých sborech zrušeny do odvolání. Nechceme vyvolávat paniku, ale chceme jednat odpovědně, a to především v ohledu na naše starší členy sboru, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Pokud bychom udělali takové rozhodnutí až po vypuknutí pandemie v našem městě, takové řešení by postrádalo smysl. 


Využijte sobotního času k domácím skupinkám, společným modlitbám. Můžete sledovat kázání ze záznamu, kterých jsou na internetu spousty. Jako inspiraci doporučuji: https://www.youtube.com/results?search_query=+pavel+goia

Jako křesťané máme usilovat o dobrou pověst, především ve svém nejbližším okolí. Je zbytečné aktuální situaci podceňovat, zlehčovat nebo naopak zveličovat. Chovejme se odpovědně, respektujme doporučení a nařízení republikové i místní samosprávy, nepanikařme a šiřme kolem sebe ducha pokoje.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit. S přáním Boží ochrany a vedení 

Jan Majer, kazatel sborů v Třinci

Když promiň nestačí

V úterý 11.2. v 18:00 proběhne ve Sborovém domě Církve adventistů na Nábřežní 19, Třinec, přednáška v rámci národního týden manželství na téma: „Když promiň nestačí.“

Skutečný život zahrnuje skutečné lidi, kteří dělají skutečné chyby. Jenže říkat pouhé „Promiň“ někdy nestačí. To, co můžeme myslet jako upřímnou omluvu, druhému jako upřímná omluva vůbec připadat nemusí a tím se celý proces smíření značně komplikuje. Dobrou zprávou je, že se můžeme naučit umění omluvy a výrazně tak zlepšit všechny naše vztahy. V Pěti jazycích omluvy se naučíme, jak rozpoznat svůj vlastní primární jazyk omluvy azároveň se naučíme komunikovat jazyky těch, které máme rádi.

Každý je srdečně zván. Vstup je VOLNÝ

PORADA O NÁPRAVĚ – Alianční týden modliteb 2020

Letošní modlitební průvodce Aliančního týdne modliteb vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Když Jan Amos Komenský odešel, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských .

Co všechno obnáší pojem věci lidské ? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou tohoto modlitebního průvodce.

Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří.

1919-2019 | 100 LET SBORU TŘINEC- LYŽBICE


Pracovní dobu měříme na hodiny, dovolenou na dny, život na léta. A co staletí? Staletími se popisují dějiny. Jedno takové století tu žije náš sbor. To znamená, že se musel na dějinách nějakým způsobem podílet a dokonce dějiny svého okolí vytvářet. Kolik lidí bylo vlivem sboru zasaženo, osloveno? Kolik lidí se dozvědělo o Ježíši Kristu a jeho evangeliu? Kolik lid přijalo pomoc? Kolik bylo proneseno  kázání, přednášek a misijních programů? To asi nesečte a nevyčíslí nikdo. Zcela jistě to je zapsáno u Boha.

Zakladatelé a průkopníci sboru byli nastaveni svým očekáváním brzy přivítat Ježíšův slavný návrat. Víra v Něj je odlišovala ode všech a dávala jejich náboženství obdivuhodnou dynamiku. Stoleté výročí by určitě oslavovat nechtěli. Raději by dali přednost skutečnosti už přítomného Ježíšova království. Tím by všechno počítání pozemského času skončilo. To je jejich odkaz pro nás. Nikdy na něj nezapomeňme! (Gustav Kloda, emeritní kazatel třineckých sborů).

Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj  Bůh, vodil…(Dt 8,2) Každémá člověku hrozí nebezpečí že zapomene na to, že nežije pouze chlebem, ale žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Byli jsme stvořeni Bohem k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil (Ef 2,10). Už 100 let napříč válkami, totalitními režimy a možná až bezbřehou demokracií, žije náš sbor v očekávání příchodu Krista se snahou naplňovat poslání: „Získávejte mi učedníky.“ (Jan Majer, kazatel třineckých sborů)


Solovecké ostrovy

Solovecké ostrovy – (nejen) místo, kde začala historie gulagů
cestopisné vyprávění Vítězslava Vursta

Solovecké ostrovy jsou při letmém pohledu na mapu zdánlivě pouhým maličkým, bezvýznamným souostrovím uprostřed Bílého moře. Ale pouze zdánlivě – jsou velmi tajemné, zajímavé i krásné, jsou také místem s doslova magickým duchovním nábojem a ukrývají i velmi bohatou minulost. Slavnou z dob rozkvětu místního kláštera i neobyčejně krutou z dob komunistického teroru. Právě tady začala smutná historie sovětských gulagů, které si ničím nezadají s Hitlerovými koncentračními tábory. Právě letos uplynulo 80 let od podepsání dekretu, který odstartoval tuto složitou a krutou kapitolu sovětských dějin.

Dnes jsou ostrovy oázou klidu, zdrojem poučení i cílem pravoslavných poutníků. Určitě patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze v Rusku spatřit.

Po Soloveckých ostrovech (a nejen po nich) měl v loňském roce možnost cestovat se svými přáteli také Vítězslav Vurst. Navštívili také další místa, která jsou s nimi spojena. Na hromadném pohřebišti v Sandormachu našli také jména některých Čechů.

O své cestě, o setkání se zajímavými lidmi, ale také o svých pocitech, bude Vítězslav Vurst vyprávět a promítat obrázky….

Modlitební setkávání 4.11.- 10.11. 2018

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné, a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?

Hlavní smysl těchto setkávání jsou společné modlitby vděčnosti, ale také proseb za potřebné. Každý je na tomto setkání vítán. Po celou dobu modlitebního setkání je zajištěno hlídání dětí, které mají svůj program.

Modlitební setkávání budou probíhat na adrese: Nábřežní 19, Třinec, vždy od 18:00 hodin.

Rozpis jednotlivých setkávání:

Modlitební-týden-2018

 

Text k přednáškám ke stažení:

adv_08_18_cz